هزاری

آقا این آهنگ "هزاری" از قاف و اشراق و نماینده ، خیلی باحاله به من زنگ بزن

کلـــی می خونه ، میگه وای من چقد دوستت دارم و دستتو بذار تو دستم و مانتوت سبزه و فلان

آدم فکر می کنه داره به دختر میگه

آخرش معلوم میشه واسه اسکناس هزاری خونده زبان

میگه تو از هر داف سبزه ای سبزه تری خنده

کـــــــلا چیز جالبی بود دلقک

البته قدمت این شعر با قدمت دوران پارینه سنگی برابری میکنه ، گفتم در جریان باشین خجالت

/ 0 نظر / 17 بازدید